ติดต่อเรา

ที่อยู่บริษัท

เลขที่ 184/125-126, ฟอรั่ม ทาวเวอร์, ชั้น 21 , ถนนรัชดาภิเษก, แขวงห้วยขวาง, เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย


เบอร์โทรศัพท์

+66-2248-6240
+66-2645-3781
+66-2248-6397-99
+66-9243-63481 (24hrs)

อีเมลติดต่อ

ติดต่อทั่วไป
info@gbprimepay.com
ติดต่อ IT
it@gbprimepay.com

ติดต่อเรา

GB Prime Pay

gbpay

เปิดแผนที่