ข่าวสารจากเรา

var baseUrl = ''; $(document).ready(function (e) { $('map').imageMapResize(); }); $('[data-toggle=confirmation]').confirmation(); $('#cover-generic').carousel({ interval: 7500 }) $('#banner').carousel({ interval: 4000 })