เกี่ยวกับเรา

AboutUs - Certificate

บริษัท เซ็นดิท เทค จำกัด หรือ “GB Prime Pay” เป็นผู้ให้บริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เพย์เมนท์เกตเวย์) ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ. ระบบการชําระเงิน พ.ศ. 2560 ซึ่งกำกับดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย GB Prime Pay ก่อตั้งขึ้นโดยมีความตั้งใจที่จะเข้ามาแก้ปัญหาการทำธุรกรรมทางการเงินที่มีข้อจำกัดหลายด้าน ส่งเสริมให้ธุรกิจออนไลน์มีช่องการทางรับชำระเงินที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดเวลา และใช้งานง่ายที่สุด อีกทั้งมีระบบบการจัดการทางการเงินที่ดีเยี่ยม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเรื่องการเงินให้แก่ธุรกิจออนไลน์ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการเจริญเติบโตอย่างไร้ขีดจำกัด

GB Prime Pay ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดที่ต้องการให้ร้านค้าออนไลน์ทุกรายสามารถออกแบบระบบการรับเงินของตนเองได้ "GB PRIME PAY : CUSTOMIZE YOUR PAYMENT"เราจึงออกแบบระบบรับชำระเงินให้เหมาะสมกับการใช้งานในทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์ SMEs ธุรกิจขนาดกลาง หรือธุรกิจขนาดใหญ่